Preventass b.v. Veenendaal Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering

Preventass b.v. Veenendaal Bromfietsverzekering

Bromfietsverzekering

Bij London Verzekeringen kunnen de volgende soorten bromfietsen met kenteken verzekerd worden:

 • Automaten of Versnellers (gele kentekenplaat)
 • Snorfietsen (blauwe kentekenplaat)
 • Fietsen met hulpmotor (blauwe kentekenplaat)
 • Oldtimers (gele of blauwe kentekenplaat). Voorwaarden: bromfiets is minimaal 25 jaar oud en er dient aantoonbaar een ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig te zijn
 • Tweede of volgende oldtimer (gele of blauwe kentekenplaat)
 • Segway (blauwe kentekenplaat)

Voordelen

 • Keuze uit meerdere te verzekeren bedragen tot maximaal € 2.500.000,-
 • Geen eigen risico, wel vrijwillig eigen risico waardoor u uw premie verlaagt
 • Wereldwijde dekking
 • Het hele gezin verzekerd
 • Ook voor uitwonende studerende kinderen

Dekking

Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (W.A.M.) tot een verzekerd bedrag van € 2.500.000 voor materiële schade en € 5.000.000 voor letselschade per gebeurtenis dan wel een hoger bedrag, voor zover dit krachtens een in het buitenland geldende verplichte verzekering is voorgeschreven.
Wettelijke aansprakelijkheid en diefstaldekking voor automaten, versnellers, snorfietsen en fiets met hulpmotor.
Diefstaldekking is uitsluitend mogelijk in combinatie met een ART-slot klasse 3.

Iedere hierboven genoemde dekking is uit te breiden met:
Verhaalsbijstandverzekering: Deze verzekering biedt bijstand bij het verhalen van materiële schade die verzekerde door een ongeval met de bromfiets heeft opgelopen

Ongevallenverzekering voor opzittenden: per opzittende (max. twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets uitgekeerd: € 2.500 na overlijden en maximaal € 12.500 bij blijvende invaliditeit.

Leeftijdscategorieën

Voor automaten, versnellers en snorfietsen is de leeftijd van de hoofdbestuurder mede bepalend.
LET OP: Indien na een W.A.- of cascoschade blijkt dat de bestuurder van de bromfiets in een lagere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurder voor wie de polis is afgegeven, zal een (extra) eigen risico van € 250 in rekening worden gebracht.

Beveiliging

Voor nieuwe verzekeringen is bij een diefstal of volledig-cascodekking naast het standaard slot een ART-slot klasse 3 verplicht. Voor een Segway een apart Segeway-slot. Als na diefstalschade blijkt dat er geen goedgekeurd ART-slot aanwezig was, vervalt het recht op uitkering.
De goedgekeurde ART-sloten zijn te vinden op www.stichtingart.nl/

Voor gekentekende automaten, versnellers en snorfietsen is een bonus/malus-ladder van kracht.
Ongeacht de leeftijd van de bestuurder start u met een bonuskorting van 65 % (trede 11).

Indien een diefstaldekking is gesloten geldt bij schade het volgende:
Vergoed wordt de oorspronkelijke catalogusprijs verminderd met een afschrijving van 2% per maand, totdat de bromfiets 36 maanden oud is.
Het eigen risico bedraagt 10% van de cataloguswaarde bij een niet-diefstalschade en 20% van de cataloguswaarde bij diefstalschade.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn een aantal situaties die niet binnen de dekking van onze motorverzekering vallen. Wij hebben een aantal situaties opgesomd.

Uitgesloten van de WA dekking is onder andere:

 • Schade aan de bromfiets zelf
 • Verwondingen aan uzelf als bestuurder (een ongevallenverzekering biedt hiervoor wel dekking)
 • Schade veroorzaakt door opzet, roekeloosheid of merkelijke schuld
 • Schade veroorzaakt tijdens het oefenen of meedoen aan snelheidswedstrijden

Wat zijn de kosten?

U kunt de premie van de motorverzekering snel en makkelijk berekenen. Aan de hand van een aantal in te vullen gegevens kunnen wij u snel een indicatie van de premie geven

Tot 10 procent pakketkorting

Als u verzekeringen sluit in 2 of meer rubrieken dan krijgt u pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 10% en is van toepassing op de totale premie. Sluit u een aanvullende dekking voor uw motorverzekering dan krijgt u wel de korting, echter tellen deze verzekeringen niet mee voor het aantal rubrieken.

Wilt u weten welke voordelen Preventass b.v. u kan bieden?
Maak dan nu een afspraak met één van onze adviseurs.