Over Preventass b.v.

In de eind jaren zeventig van de vorige eeuw kwam de oprichter van Preventass b.v. tot het inzicht, dat productgerichte verkoop van verzekeringen niet het juiste antwoord gaf aan ondernemers in het bedrijfsleven, en in de logistieke sector in het bijzonder.

Door de bedrijfsontwikkeling in latere jaren is er ook voor de particuliere- en zakelijke sector een methode ontwikkeld die op maat antwoord geeft aan de wensen van onze relaties. Relatie: het woord spreekt voor zich, het gaat om de menselijke verbinding die kan leiden tot een openheid die op de juiste wijze de wensen, maar ook de risico’s inzichtelijk maken. Door de aangebrachte verfijning in onze risicoinventarisatieinstrumenten zijn wij in staat een duidelijk inzicht te krijgen over het risicoprofiel van onze relaties.

Bij de uitwerking van onze adviezen en aanbevelingen verschaffen wij inzicht aan onze relaties waar aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn om onnodige verliezen, schade en kosten te voorkomen. De ontwikkelde risicomatrix geeft hierbij een duidelijk inzicht voor onze relaties. Vervolgens wordt met elkaar afgestemd welke risico’s voor eigen rekening kunnen worden genomen, respectievelijk welke juridische, organisatorische en technische maatregelen preventief kunnen werken voor beperking van risico’s.

De risico’s die grote gevolgen hebben voor de continuïteit worden door maatwerkoplossingen bij solvabele en bekwame verzekeraars ondergebracht. Deze houden bij hun tarifering nadrukkelijk rekening met de gepresenteerde risicoprofielen. Door deze denk- en werkwijze is er bij Preventass b.v. een bedrijfscultuur ontwikkeld die haar bestaansrecht en die van haar relaties heeft bevestigd.

Preventass groep

Preventass b.v. maakt onderdeel uit van de Preventass Groep. De Preventass Groep is een solide, internationaal opererende financiële dienstverlener.

Preventass als gevolmachtigd agent

Preventass b.v. biedt verzekeringen aan van een groot aatal verzekeraars. Preventass b.v. is door een aantal verzekeraars gemachtigd zelfstandig verzekeringen te accepteren, premies te incasseren en schades te behandelen.

Sjoerd Deenen directeur Preventass b.v. Veenendaal

Meer weten?

Maak dan vrijblijvend een afspraak!

[popup_trigger id=”413″ tag=”span”]

[/popup_trigger]