Preventass b.v. Veenendaal header

Documenten downloaden

Risicomanagement

Waarom risicomanagement?

Preventass is een bureau voor risicobeheer en is in 1983 opgericht voor bedrijven in de dienstverlenende sector. De constatering dat vele tientallen miljoenen euro’s verloren gaan door oorzaken, die voorkomen hadden kunnen worden, heeft ons aanleiding gegeven om ons in deze problematiek te verdiepen. Uit analyse, van directe en indirecte verliezen bij dienstverlenende bedrijven, blijkt dat de kennis van management instrumenten ontbreekt om deze onnodig uitgaande geldstroom te stoppen of in te dammen.Wij hebben ons dan ook toegelegd op het analyseren van kansen, en op de gevolgen van risico’s die een bedrijf in haar voortbestaan bedreigen.

Vervolgens ontwikkelen wij maatregelen om deze risico’s te elimineren, te verminderen, over te dragen en/of zelf te dragen.

Wat is nu eigenlijk risk management:

Door uw risicobeheersing te verbeteren naar risicomanagement, zorgt u dat u bekend bent met de potentiële gevaren die uw onderneming kunnen bedreigen. Vervolgens verkrijgt u inzicht in welke aanpak voor u het beste is bij de beheersing van deze risico’s. Risicomanagement is hiermee een onmisbaar instrument om uw onderneming in controle te houden, sneller op calamiteiten te kunnen inspelen en hierdoor de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.In een steeds complexere samenleving wordt het steeds moeilijker en ook belangrijker voor uw onderneming om te kunnen onderscheiden.

Uw onderneming draagt steeds meer verantwoordelijkheden naar de werknemer, het milieu en de maatschappij. Denk hierbij aan stringentere wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid, de maatschappij, de mens, enz.

Wat kan Preventass voor u betekenen:

Tijdens een oriënterende bijeenkomst worden de mogelijkheden voor de toepassing van onze werkmethode besproken.Nadat uw opdracht is vastgesteld, beginnen wij een gefaseerd onderzoek naar de kansen die er voor de onderneming zijn, en de risico’s die uw onderneming in haar voortbestaan bedreigen.

Doel van dit onderzoek is het aanreiken van management instrumenten zodat er nieuwe omzetmogelijkheden benut kunnen worden, en onnodig uitgaande geldstromen kunnen worden voorkomen en/of kunnen worden teruggedrongen.

Na een inventarisatie van de kansen en de risico’s, wordt de frequentie en de omvang hiervan gemeten, en worden de oorzaken geanalyseerd.

Na deze analyse, gaan we actieplannen ontwikkelen voor de urgente kansen en risico’s.

Tevens zal onze rapportage overzichten van verzekerde risico’s, niet verzekerde risico’s en een schematische overzicht van andere organisatorische maatregelen bevatten.

Werkwijze in de praktijk

In de actieplannen die, in nauw overleg met u, zijn gemaakt, zal opgenomen zijn: Welke risico’s voor de onderneming onacceptabel zijn en geëlimineerd dienen te worden, welke risico’s kunnen worden beperkt, welke risico’s aan derden kunnen worden overgedragen en welke risico’s u zelf kunt en wilt dragen. De grondslag voor het opstellen van dit beleid is het terugbrengen of voorkomen van verlies van:

 • relaties – opdrachtgevers
 • personeel
 • materieel
 • financiën

Wanneer het risicobeleid is vastgesteld, zal naar mate van belangrijkheid, direct worden begonnen met het volledig implementeren van dit beleid binnen uw onderneming.

Risicobeheer voor o.a.:

 • Introduceren en implementeren van risicomanagement binnen uw onderneming
 • Preventie adviezen op technisch en organisatorisch gebied
 • Instructies, opleidingen en motivatie bijeenkomsten
 • Schade afhandeling
 • Contractbeheer
 • Onderhandeling met externe risicodragers

Personeelsregelingen, zoals:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Bedrijfsreglementen
 • Pensioenregelingen voor directie, staf en personeel
 • Het opzetten van een pensioenregeling
 • Collectieve pensioenregelingen
 • Collectieve ziektekostenregelingen
 • Collectieve ongevallenregelingen
 • Collectieve regelingen voor uw medewerkers
 • Winstdeling

Bedrijfsjuridische aangelegenheden, zoals:

 • Omzetting van rechtspersonen
 • Het opstellen van firma contracten
 • Opvolging/bedrijfsoverdracht

 Meer weten?

Maak dan vrijblijvend een afspraak!

 • Optimale dekking: WA, beperkte casco of all-risk
 • Laagste premie, gelet op eigen risico, voorwaarden én service
 • Gunstige no-claimkorting
 • Goede service bij schade
 • Uitstekende polisvoorwaarden
 • Tweede auto voordelig verzekerd
 • Gratis opzegservice van uw oude autoverzekering
 • Maak een afspraak op ons kantoor in Veenendaal. Makkelijk en altijd goed geregeld!