Preventass b.v. Veenendaal header

Documenten downloaden

Veranderingen voor particuliere verzekeringen 2017

Voor 2017 zijn er voor verschillende verzekeringsproducten wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

factuur_maatschappijcode

  • A002 – Inboedel

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade.
   Om de kwaliteit van uw inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een beperkte premieaanpassing nodig.
   De premieaanpassing varieert gemiddeld tussen € 0,55 en € 0,62 per maand exclusief assurantiebelasting.


  • A002 – Woonhuis/glas

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade. Ook woningbranden hebben een forse impact op de schadeomvang.
   Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een beperkte premieaanpassing nodig.
   De premieaanpassing varieert gemiddeld tussen € 1,08 en € 1,20 per maand exclusief assurantiebelasting.


  • A002 – Personenauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 7%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 7%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A002 – Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.500.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 9%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 5%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A002 – Rechtsbijstand Particulier

   De leesbaarheid van de polisvoorwaarden zijn verbeterd. Verder heeft DAS de dekking op een aantal belangrijke punten uitgebreid voor de dekking Particulier.
   Voortaan gelden voor de particuliere rechtsbijstanddekking de voorwaarden 12111. ( das-rechtsbijstand-particulier-12111-01-2017 )
   De premie wordt beperkt aangepast met 3,5%.

   Verschillen en verbeteringen in de voorwaarden

   ·     Het externe kostenmaximum is verhoogd naar 30.000 euro. Dit was 12.500 euro.
   ·     Het minimumbelang is verlaagd naar 175 euro. Dit was 225 euro.
   ·     De waarborgsom is verhoogd tot maximaal 30.000 euro. Dit was 25.000 euro.
   ·     Voor de onvermogendekking geldt geen minimumbedrag meer.
   ·     De echtgenoot, echtgenote of partner van verzekeringnemer is nu ook meeverzekerd als deze in Nederland in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijft.
   ·     De omschrijving van privépersoon is verder verduidelijkt.
   ·     Het dekkingsgebied is voor vrijwel alle conflicten verruimd.
   ·     In de dekking voor mediation bij echtscheiding (alleen in het Pluspakket) kiest de verzekerde zelf een MfN-mediator uit een lijst die DAS opgeeft. De kosten van deze mediator worden vergoed tot maximaal 2.500 euro. Dit was 2.000 euro.


  • A202 – Personenauto of bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.500.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 9%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 5%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A202 – Woonhuis/glas en Inboedel

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade. Ook woningbranden hebben een forse impact op de schadeomvang.
   Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig van 9%
   Vanaf 01-01-2017 geldt een overall eigen risico van € 150,= per gebeurtenis.


  • A202 – Woonhuis/glas en Inboedel

   Wat verandert er in de Opstal- en inboedelverzekering?
   • Moet er na een verzekerde schade aan de woning of schuur ook asbest opgeruimd worden? Dan is dat verzekerd tot maximaal € 100.000 per gebeurtenis. Dit geldt ook als het asbest bij anderen terecht is gekomen.
   • De wettelijk verplichte kosten van noodoplossingen en veranderingen worden beperkt. Dit zijn kosten die de eigenaar van de overheid moet maken na bijvoorbeeld een brand- of stormschade waarbij asbest betrokken is. Wij vergoeden dan alleen de kosten voor het vervangen van de delen van asbestdaken die beschadigd zijn.
   • Is er door brand-, storm- of ontploffingsschade aan een andere woning of (bedrijfs)pand asbest rondom de woning terechtgekomen? Dan betalen wij de kosten om het asbest op te ruimen tot maximaal € 7.500. (+Link voorwaarden plaatsen van woonhuis en inboedel)


  • A202 – Aansprakelijkheid Particulier

   Wat verandert er in de Aansprakelijkheidsverzekering?
   Is de schade veroorzaakt door asbest? Of heeft de schade te maken met asbest? Dan is deze schade per 1 januari 2017 niet meer verzekerd onder de voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering van het Compleet bij Elkaar Pakket. Zijn asbestziekten vóór deze uitsluiting ontstaan, maar pas (veel) later ontdekt? Voor claims van deze schades is er wel dekking. Schade veroorzaakt door elektrische fietsten is beperkt tot fietsen met een elektrische trapondersteuning tot maximaal 25 km per uur. (+Link voorwaarden plaatsen Aansprakelijkheidsverzekering)


  • A203 of A210 – Personenauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 6%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A203 of A210 – Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 8%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A203 of A210 – Oldtimer

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 3%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A203 of A210 – Motor

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 3%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 10%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A203 of A210 – Kampeerauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 3%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%.


  • A203 of A210 – Bromfiets of Snorfiets

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.100.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 3%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 2%.


  • A203 of A210 – Woonhuis/glas

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade. Ook woningbranden hebben een forse impact op de schadeomvang.
   Om de kwaliteit van uw woonhuisverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 10%.


  • A203 of A210 – Aansprakelijkheid Particulier

   Door stijging van letselschades en daarmee stijgende omvang van het schadebedrag is een premie aanpassing nodig van 7,5%.


  • A217 of A417 – Personenauto/Bestelauto/Motor/Vrachtauto

   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 14%.


  • A226 – Woonhuis/glas en Inboedel

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade. Ook woningbranden hebben een forse impact op de schadeomvang.
   Om de kwaliteit van uw woonhuis- en inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 10%.


  • A406 – Personenauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.070.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 10%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.


  • A406 – Bestelauto

   Per 1 januari 2017 worden ook de aansprakelijkheidslimieten van de WAM-verzekering aangepast. Deze bedragen zijn vastgelegd in het Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BAM). Vanaf deze datum geldt voor lichamelijk letsel een minimum verzekerd bedrag van € 6.070.000,- per ongeval voor schade aan personen.
   De maatschappij verbetert voor Letselschade deze bedragen van € 5.600.000 naar € 6.070.000,= vanaf 1 januari 2017.
   Vanwege de stijging van het verzekerd bedrag voor letselschade en vanwege stijging van het aantal schades is een premieaanpassing nodig van 10%.
   Letselschades neemt nog steeds toe in aantal en omvang. Dat is deels het gevolg van de beperking van vergoedingen uit andere bronnen zoals de zorgverzekering.
   Op de cascoverzekering is vanwege stijging van de prijzen van reparaties een premie aanpassing nodig van 10%. Het repareren van auto’s wordt steeds ingewikkelder en materialen worden duurder.


  • A406 – Woonhuis/glas en Inboedel

   Vanwege extreem weer in de afgelopen jaren is de schadelast fors gestegen. Met name hoosbuien maar ook hagelbuien veroorzaken grote waterschade. Ook woningbranden hebben een forse impact op de schadeomvang.
   Om de kwaliteit van uw woonhuis- en inboedelverzekering, de schadebehandeling en service hoog te houden, is een premieaanpassing nodig. De premieaanpassing bedraagt 7,5%.